Klimaattransitie in de bouw

18 jul. 2023

klimaatadaptief-bouwen.jpg

Om de gestelde klimaatdoelen te behalen is het van belang dat de bouwsector hier ook in meegaat. In 2030 willen we in Nederland 55% minder uitstoten dan in 1990, en in 2050 moeten we klimaatneutraal zijn. Zoals bekend heeft de bouwsector een flinke ecologische voetafdruk door de hoge energie- en materiaalvereisten, hoge uitstoot tijdens de bouw en het afval dat gegenereerd wordt. Hierdoor is de bouwindustrie verantwoordelijk voor ca. 40% van de wereldwijde milieuvervuiling. Langzamerhand wordt dit verbruik met verschillende duurzaamheidsmaatregelen verkleint waardoor de overgang naar een duurzamere en koolstofarme economie en samenleving dichterbij komt. De manier waarop we energie produceren, consumeren en opwekken wordt heroverwogen en aangepast om klimaatverandering tegen te gaan en een positieve milieu-impact te creëren.

Om deze positieve milieu-impact in de bouw te bevorderen worden verschillende strategieën en initiatieven geïmplementeerd:

  1. Energie-efficiëntie: Het verbeteren van de energie-efficiëntie van gebouwen is een belangrijk aspect van de klimaattransitie. Dit omvat het gebruik van energiezuinige materialen, betere isolatie, efficiënte verwarmings- en koelsystemen en het bevorderen van energiezuinige ontwerpprincipes.

  2. Duurzame materialen: Het gebruik van duurzame en milieuvriendelijke materialen in de bouw kan de klimaatimpact verminderen. Dit omvat het gebruik van gerecyclede materialen, duurzaam geproduceerd hout, CLT en materialen met een lage CO2-voetafdruk zoals leem, bamboe en cellulose-isolatie.

  3. Hernieuwbare energie: Het bevorderen van het gebruik van hernieuwbare energiebronnen in de bouwsector zoals zonne-energie en windenergie. Dit draagt bij aan het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en het verminderen van de CO2-uitstoot.

  4. Circulaire economie: De bouwsector kan de transitie maken naar een circulaire economie, waarin materialen worden hergebruikt, gerecycled en gerepareerd in plaats van weggegooid. Dit vermindert de afvalproductie en bevordert de duurzaamheid.

  5. Natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen: Een groene omgeving helpt bij het behoud en herstel van de biodiversiteit. Het aanleggen van bijvoorbeeld daktuinen, sedum /groene daken, groene gevels, nestkast of nestelwand en bijenhotels draagt hieraan bij. Door op deze manier de biodiversiteit te bevorderen verbetert de kwaliteit van lucht, water en bodem en helpt het om klimaatverandering te bestrijden.

  6. Groene gebouwcertificering: Verschillende groene gebouwcertificeringssystemen zoals LEED en BREEAM worden gebruikt om duurzame praktijken in de bouwsector te bevorderen. Deze systemen stimuleren energie-efficiëntie, waterbesparing, duurzame materialen en gezondheid en welzijn van de bewoners.

Om de klimaattransitie in de bouw waar te maken is de betrokkenheid van alle belanghebbenden vereist, hieronder vallen onder andere de initiatiefnemers, projectontwikkelaars, opdrachtgevers, stedebouwkundigen, adviseurs, ingenieurs, architecten, aannemers, bouwmanagers, installateurs, leveranciers en relevante overheidsinstanties. Het doel is om de ecologische voetafdruk van de bouwsector te verkleinen en bij te dragen aan de algemene inspanningen om klimaatverandering tegen te gaan.

Auteur: Nadine Steenbergh